nsulineresistentie
Behandeling PPID

Insulineresistentie paarden en fructaan in gras

Fructaan is een wateroplosbaar suiker die planten aanmaken om te kunnen groeien. Als er voldoende licht is en een voldoende lage temperatuur, groeit de plant niet en wordt het fructaan opgeslaan. Onder deze omstandigheden is het fructaangehalte in de plant hoog. In geval van insulineresistente paarden is het verhoogde fructaangehalte in het gras een probleem. Door hun verstoorde suikerstofwisseling zijn paarden met PPID extra gevoelig voor suikers.

Door de insulineresistentie van paarden kan de opname van fructaan snel leiden tot hoefbevangenheid. Het voeren van fructaanrijk gras aan paarden met PPID kan beter voorkomen worden.

Achtergrond hoefbevangenheid

Weidegang voor paarden met PPID

Weidegang voor paarden met PPID is toegestaan op voorwaarde dat de ziekte en de daarbij aanwezige insulineresistentie van paarden goed onder controle zijn. Vermijd de paarden te laten grazen op een typische ‘koeienweide’, aangezien dit gras vaak meer fructaan bevat. De armere ‘paardenweide’ geniet de voorkeur.

Voeding paarden met PPID

Boehringer Ingelheim